Energijska slika

Energijska slika je ples energij ujetih v trenutek, obogatena in podprta z barvami, simboli ter kristali.

Vsaka slika ima v sebi edinstven energijski zapis, ter svoje sporočilo.
Kompozicija različnih elementov, simbolov, barv in kristalov tvori smiselno celoto ustvarjeno za poseben namen.

Vsak element je skrbno izbran glede na želje, ter potrebe ljudi in prostora.
Vsaka energijska slika ima svojo frekvenco s katero bo v prostoru in na osebni ravni ljudi vzpostavila ravnovesje, obogatila odnose, odprla nova področja življenja, popestrila in osmislila obstoj v pojavnem svetu…

Energijska slika ima lahko različne namene, od osnovnega vzpostavitev ravnovesja, pa do točno določenega namena za izbrano področje, kjer se opaža slabše in pomanjkljivo delovanje.
Izbira slike ali več energijskih slik naj temelji na energijah, ki se v prostorih že nahajajo, da jih po potrebi transformira, poveže, oplemeniti, dvigne frekvenco, ter izboljša kakovost življenja.

Osnovni energijski zapis v vseh slikah je osebnostna in duhovna rast, glede na potrebo se dodaja različne frekvence, ki bodo podpirale in varovale družino med procesom.

Energijska slika je lahko tudi čisto osebna, ustvarjena z obstoječimi že podpornimi energijami, ter dodano novo frekvenco, ki bo spodbudila dogajanje ali vsadila novo energijo.
Pomembno je, da slika vzpostavi most in komunikacijo med zavednim in nezavednim delom nas samih, ter poveže razpršeno energijo v celoto.

Izbira slike lahko temelji tudi na fizičnem stanju osebe, kjer se že kot zadnji stadij odmika od sebe pojavi bolezen.
V takem primeru bo vsajena nova visoka frekvenca, ki bo v globinah nezavednega spodbudila premik speče energijske »kače«, sprožila proces čiščenja, odmetala balast, ter ustvarila energijski prostor za novo kreacijo in jo varovala v času njenega rojevanja in rasti.

Energijska slika ima lahko torej čisto poseben namen, izbran po meri za vsako dušo z njenimi osebnimi potrebami.

Naj življenje postane radostna kreacija, izziv novih izkušenj, raziskovanje svojih še nepoznanih energij in odkrivanje novih poti srca.