Kombinacija koncentrira in stabilizira energijo, daje moč in samozaupanje, vztrajnost in fokus za doseganje postavljenih ciljev.

Med procesom čisti in osvežuje energijo, širi zavedanje, pretok informacij, ter dviguje osebno frekvenco.