MANDALA VODNICA

Mandala sestavlja razpršene energije in delce nepopolnih vizij v celoto.

Ustvarja meditativno okolje za poglabljanje vase, raziskovanje svojega notranjega sveta, svojih posebnih danosti, želja…

Služi kot orodje za ozaveščanje sebe, svoje prehojene poti, pridobljenih novih izkušenj, sidranje novih energij.
Umirja begajoče misli, povezuje in koncentrira razpršeno energijo, širi zavedanje, uvide, sposobnost delovanja v skladu z novo energijo.

Dviguje osebno frekvenco na višji nivo, poglablja stik s seboj, zavedanje novo pridobljene duhovne in osebnostne moči.

Primerna za duše na poti duhovnega razvoja, za duše, ki se počutijo izgubljene, za tiste, ki potrebujejo vodstvo in dodatno podporo že pridobljenih uvidov.

Primerna za povezovanje z drugimi dimenzijami, energijami in dušami na »drugi« strani.