Energijska slika sestavljarazpršene energijske dele v funkcionalno celoto.

Stabilizira in fokusira energijo, povezuje duhovni in materialni svet.

Pomaga zaživeti v trenutku in postaviti temelje novi kreaciji.

Obogatena s kristali malahita in halkopirita.

Malahit je močan kristal za prizemljevanje, stabilizacijo in delovanje.

Halkopirit odpira zavedanje, ter povezuje
z drugimi dimenzijami.